Een grote historische fout

March 1st, 2006  |  Geschreven in ∞ Nostalgie

Peter D.: België is voor mij niets meer dan een grote historische fout met desastreuse gevolgen, een samenvoeging van twee gemeenschappen/culturen die evenveel (of liever: even weinig) met elkaar te maken hebben als Vlamingen met Duitsers, Fransen of Italianen.

Laat ik vooreerst duidelijk zijn. Ik vind het (democratische) streven naar een Vlaamse, democratische staat perfect verdedigbaar. Al vind ik Vlaanderen in België nog meer verdedigbaar. Maar dit geheel terzijde. Als historicus in spe, i.c. een thesisjaar, is heb ik noodgedwongen veel tijd om over geschiedenis na te denken alsook door de aard van mijn thesis, over (het 19de eeuwse) België.

Met geschiedschrijving kun je veel bewijzen en legitimeren. De loop van de geschiedenis is zo complex dat er wel altijd iets te vinden is dat in te passen is in de legitimatie van een hoger goed. Op zich is daar helemaal niks mee. Het gevaar schuilt in de mythes die er bovenop gecreëerd worden. Beweringen die eigenlijk niet gestaafd kunnen of hoeven te worden.

Dat is het wezenlijke kenmerk van mythes, overtuigende bewijzen van een historische waarheid zijn er niet. Het is vooral van belang dat men de historische mythe gelooft. Dat men gewoon aanvaardt dat België een grote historische fout met desastreuse (sic) gevolgen is omdat de twee gemeenschappen vandaag de dag uit elkaar gegroeid zijn.

Zeker, er valt historisch wel een lans te breken dat Vlaanderen beter onafhankelijk was geweest, of beter bij Nederland was gebleven of bij Duitsland of bij Frankrijk. Maar de historische realiteit is dat de huidige gemeenschap van Vlamingen in en uit België ontstaan is. Zonder de staat België geen Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest. Dus daarom heb ik er het ten eerste al moeite mee om te zeggen dat België een grote historische fout is. Dat is gemakkelijk gezegd maar verschrikkelijk moeilijk te bewijzen en mondt vaak uit in historische science-fiction.

Ten tweede vraag ik mij af wat die desastreuze gevolgen van de oprichting van de Belgische staat zijn? Zou de economische crisis in onze streken in de 19de eeuw niet bestaan hebben omdat er ook geen Belgische staat zou geweest zijn? Zou het nederlandstalige verpauperde volk in deze streken niet meer verder onderdrukt geweest zijn door een bijna totaal verfranste lokale elite, zonder België? Het is gemakkelijk om zoiets te beweren maar wederom verschrikkelijk moeilijk te bewijzen.

Is de sociaal-economische crisis in deze streken, de verpaupering van het Vlaamse platteland die tot aan WO II geduurd heeft, niet eerder te wijten aan het karakter van de Industriële Revolutie die een nabijheid van delfstoffen zoals ertsen en steenkool verreiste (Enkel in Limburg waren er een beetje delfstoffen), het verbrokkelde grondbezit en het vasthouden aan de huisnijverheid? Is de lokale elite nu werkelijk verfranst en nog verder vervreemd van zijn Nederlandstalige verdrukte bevolking, door de oprichting van de Belgische staat? Was die verfransing van de lokale elite niet al veel langer bezig en reeds definitief door de politiek van de Habsburgers o.m. Jozef II tijdens de periode van de Oostenrijkse Nederlanden en de kortstondige maar krachtige annexatie door Frankrijk?

Ik heb er geen moeite mee dat iemand beweert dat zonder België het lot van de mensen die in deze streken geleefd hebben/leven/zullen leven er anders en misschien beter zou uitgezien zou hebben. Dat is heel goed mogelijk, het is alleen niet zo gebeurd. Waar ik dus wel moeite heb, is de bewering dat de economische en culturele achteruitstelling van de Vlamingen in driekwart van de voorbije twee eeuwen volledig te wijten was aan de oprichting van de Belgische staat en men gemakshalve voorbijgaat aan de rol van de lokale verfranste elite. Een elite die reeds voor de Belgische omwenteling aan de macht was en vooral bestond uit conservatieve, katholieke grootgrondbezitters en al lang bezig was met het Vlaamse platteland uit te persen. Die lokale elite zijn de inwoners van deze streken gewoon binnen het raamwerk van de Belgische staat verder blijven onderdrukken.

Mijns inziens ging de bevolking in deze streken ook zonder België door een lokale verfranste elite verder economisch en cultureel onderdrukt geweest zijn. Althans dat is mijn mythe. Het hangt er van af wie en wat je gelooft.

Men kan enkel vaststellen dat de economische en culturele achteruitstelling (de desastreuze gevolgen) van de bevolking in deze streken in de negentiende eeuw en tot na WOII van de Vlamingen binnen de Belgische realiteit succesvol en relatief vreedzaam opgelost is. We hebben geen burgeroorlog gekend en grote delen van de bevolking genieten vandaag een ongekende welvaart. De rest is speculatie.

Voor de goede orde, het is een reactie op Peter D. zijn post. dus voor de overzichtelijkheid van de discussie: reageren gebeurt best bij hem. De reacties voor deze post zijn afgesloten.

Trefwoorden:

Comments are closed.

Filmpjes

Recente items


Foto's

www.flickr.com

Over mezelf

Welkom op de persoonlijke website van Stijn F. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Gent. Daarna volgde ik de Masterclass Journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel waar ik stage liep bij Knack en bij De Tijd. Nu werk ik als internetredacteur.

Contact: stijnf apenstaart gmail punt com

Vroeger was ik beter