Archive for April, 2009

≈ Over die proppers in Salou

Walter Shapiro van Salon.com over de zucht naar bezoekercijfers. (Cfr. mijn pleidooi om van journalisten geen proppers in Salou te maken.)

But what Internet journalism requires are self-confident editors (and owners) who can resist the blandishments of quick-react readership statistics and allow laudable stories time to build their own audience. Otherwise, we will all—reporters and readers alike—find ourselves stuck in heavy traffic with nothing but fluff to read.

April 27th, 2009  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , ,

≈ Portfolio legt de persen stil

Het Amerikaanse zakentijdschrift Portfolio zal niet meer verschijnen.

Our editor in chief, Joanne Lipman, just broke the news to staff, saying the decision had been made “because of financial reasons at Advance,” Condé Nast’s parent company. “It’s not anything that the company wanted to do.” She said she was informed by Condé Nast chairman S.I. Newhouse Jr. this morning of the decision.

Verschrikkelijk jammer, er stonden zeer interessante reportages in en machtig goede infografieken.

April 27th, 2009  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , ,

≈ Kaviaarjournalistiek

Het heeft er alle schijn van dat in de — eerder nabije dan verre — toekomst kranten niet iedere weekdag meer zullen verschijnen. Het weekregime voor de print, gekoppeld aan 24u/24u updates online en mobiel, zal de norm worden. In onderstaande presentatie wordt het concept uitgewerkt van een (hyper)compacte krant. Het is een pleidooi voor kaviaarjournalistiek. Een krant die het breaking news volledig loslaat en zich smijt op heldere en bondige analyses en tijdlozere stukken. Rond slide 50 wordt het echt interessant.

Een compacte krant is wat Barney Kilgore, hoofdredacteur van The Wall Street Journal in het midden van vorige eeuw, ook al voor ogen had. De man werd in zijn tijd ook geconfronteerd met een businessmodel dat hopeloos achterhaald dreigde te worden.

When Kilgore became managing editor of the Journal in 1941, he inherited a business model that technology had undermined. Founded in 1889 to provide market news and stock prices to individual investors, the Journal lost half its circulation as this basic information became widely available.

≈ Wèrèld-spelers

Tom

Gisteren speelden Kurt (Nog niet op de foto, eerst in De Weekbode), Yves en Tom hun laatste match voor Wivo Wingene. Ik denk dat ik al sinds mijn 13 jaar met Tom heb gevolleybald. 13 jaar. Oud, man.

Yves

Tom

April 26th, 2009  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: ,

≈ Design-guru Mario Garcia op Twitter

Mario Garcia — zo’n beetje de Oprah Winfrey van de krant- en magazinedesigners — twittert sinds donderdag. De man gebruikt overigens de redelijk fantastische Tweetie Twitter-client.

Twitter / Mario Garcia: TweetsByDesign8: gray is the equalizer color: pages or screen with many different hues crave gray: like pepper in the soup- it adds flavor

Het tijdschrift Monocle heeft overigens een tijdje geleden Mario Garcia geïnterviewd in haar wekelijkse podcast.

Bon, en nu deze post misbruiken om alsnog te linken naar een presentatie van Jacek Utko, nog zo’n design-guru. Zijn inspiratiebron voor designs van kranten(pagina’s) inspireert is Cirque Du Soleil.

April 25th, 2009  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , , ,
April 25th, 2009  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: ,

≈ Over zombie-rubrieken

Veel nieuwssites geven de indruk dat ze alles even goed kunnen en willen doen. Ze hebben uitgebreide rubrieken als binnenland, buitenland, cultuur, economie, sport, regio, technologie… Op het eerste zicht een indrukwekkend aanbod aan informatie.

Veel van die rubrieken zijn echter zombie-rubrieken; rubrieken die slechts om de paar dagen nieuwe items krijgen of ingevuld worden met items die grotendeels samenvattingen zijn van wat ergens anders in de media is verschenen (maar dan zonder link of commentaar).

De sectie over technologie of internet is vaak zo’n zombie-rubriek. Omdat in de krant of het tijdschrift geregeld een artikel over die onderwerpen verschijnt, wordt er ook zo’n rubriek voorzien op de site.

Maar zo’n rubriek wordt dus niet dagelijks geüpdatet met eigen, exclusieve items. En dan zijn er 3 mogelijkheden: 1. Niks doen — komt slordig over. 2. Webredactie schrijft zelf stukken — praktisch ver niet te doen om dat structureel aan te houden aangezien die nog het breaking news, de frontpagina en de andere rubrieken in het oog moet houden. 3. Alle items van het persagentschap van Belga waar het enigszins over computers of internet gaat, in die rubriek smijten — de meest voorkomende optie.

Het probleem lijkt daarmee opgelost; de rubriek wordt (quasi) dagelijks geüpdatet. Die leemtes vullen met niet-exclusieve items devalueert echter de eigen items. Bovendien zijn die belga’s vaak vertaalde AFP’s (Frans persagentschap) die een artikel samenvatten uit The New York Times of The Wall Street Journal die in het slechtste geval op hun beurt zijn gebaseerd op items van een site als Techcrunch of Readwriteweb.

(Voor alle duidelijkheid: belga’s zijn verschrikkelijk nuttig en onontbeerlijk voor een goede nieuwssite. Het is echter de vraag of je belga’s moet verkopen als eigen berichtgeving. Zeker als krek dezelfde belga op 5 andere nieuwssites zal staan. Een soort telex-(sub)rubriek lijkt mij een transparantere oplossing.)

Voor zo’n zombie-rubriek, kies je dan beter voor de toon en het formaat van een (link)blog waarvoor je samenwerkt met de redacteurs die die rubrieken voor de print, tv, etc… proberen in te vullen. Dat laat je veel meer flexibiliteit toe dan dat je het als een echte nieuwsrubriek probeert in te vullen. Iets waar je toch niet in zal slagen zolang je niet over voldoende middelen en tijd beschikt.

Een (link)blog laat je nog steeds toe om je eigen artikelen en analyses te posten en goed te presenteren. Het zet je ook aan een meer converserende toon te gebruiken (goed voor community-vorming).

Maar bovenal, het zet je aan tot het aggregeren van en linken naar items van andere media. Een veel waardevollere aanpak dan het systematisch overschrijven van items op andere sites of systematisch belga’s over items uit andere media in een rubriek te pompen.

Dat (intelligent) aggregeren en linken is iets wat de komende jaren enkel maar belangrijker zal worden. Het probleem is dat wij journalisten dat wel kunnen, maar niet aanzien als journalistiek. We sturen links en artikels door via e-mail naar collega’s binnen de redactie. We discussiëren intern over wat andere media brengen. Maar het online publiceren van die links, daar zien we de waarde en het nut niet van in.

“We gaan toch niet aan Jan en alleman onze bronnen beschikbaar stellen?”, is nog zo’n reden waarom het intelligent aggregeren en linken achterwege blijft. Een rare redenering voor een beroepsgroep die transparantie probeert af te dwingen in de samenleving.

Als we onze koudwatervrees voor aggregeren en linken overwinnen en erkennen dat we niet genoeg middelen hebben om elke rubriek op onze site volwaardig te ondersteunen met eigen items, dan kunnen we met die zogenaamde zombie-rubrieken heel mooie dingen doen. Sites zoals The Huffington Post en Talking Points Memo zijn tenslotte op die manier groot geworden.

April 19th, 2009  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: ,

≈ Boom and bust, boom and bust; het nut van regulering

In oktober 2008 stelde de Amerikaanse overheid 350 miljard dollar ter beschikking van Amerikaanse banken die dreigden te kapseizen omdat te veel van hun klanten hun hypotheek niet meer konden afbetalen en/of omdat ze te veel hebben belegd in financiële producten die afgeleid zijn van die beruchte rommelhypotheken.

Dat overheidsprogramma kreeg de naam TARP — Troubled Assets Relief Program. In januari 2009 werd dat fonds uitgebreid met (nog eens) 350 miljard dollar. Toenmalig minister van Financiën en ex-bankier Henry Paulson gaf de banken een de facto blanco cheque; aan de fondsen waren bijzonder weinig beperkingen of eisen voor transparantie verbonden.

Afgelopen woensdag interviewde Jon Stewart in The Daily Show, Elizabeth Warren. Zij is professor aan Harvard en voorzitster van een parlementaire commissie die het gebruik van de TARP-fondsen door de banken onderzoekt. Rock’n Roll.

In het interview — dat overigens redelijk desastreus begint voor haar, met onder meer een pijnlijke black-out — vat ze helder samen hoe de huidige kredietcrisis het resultaat is van een twintigtal jaar financiële deregulering.

Doorheen de geschiedenis van het Amerikaanse financiële systeem is er ongeveer om de 15 jaar een financial panic geweest. Na de crisis van de jaren 30 werden er een aantal regels opgelegd en toezichtsorganen opgericht.

Volgens Warren heeft dat geleid tot een halve eeuw (relatieve) financiële stabiliteit totdat vanaf de jaren ’80 de regulering werd teruggeschroefd. Zij pleit voor een beter toezicht.

(Transcript: The Huffington Post) – So we have two choices — we are going to make a big decision, probably over about the next six months. And the big decision we are going to make is going to go one way or another. We are going decide, basically, “Hey, we don’t need regulation. You know, it is fine. Boom and bust, boom and bust, boom and bust, and good luck with your 401k.”

Or alternatively we are going to say, you know, “We are going to out with some smart regulation that is going to adapt to the fact that we have new products and what we are going to have going forward is we are going to have some stability and real prosperity for ordinary folks.”

President Barack Obama heeft, net als de andere grote kandidaten, tijdens de verkiezingscampagne bijzonder veel giften ontvangen uit de financiële sector. Ik ben benieuwd of hij het daadwerkelijk zal durven opnemen tegen de banken.

The Daily Show With Jon Stewart M – Th 11p / 10c
Elizabeth Warren Pt. 2
thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Economic Crisis Political Humor

≈ Ik heb geen zin om een propper in Salou te worden

Even ter herinnering: Het spreekt voor zich dat enkel ik, en bijvoorbeeld niet mijn werkgever, verantwoordelijk ben voor wat ik schrijf op deze site.

Beroepshalve surf ik godganse dagen Vlaamse nieuwswebsites af. Ik begin meer en meer het gevoel te krijgen dat heel dat universum sterk op Salou begint te lijken. Het Salou uit “Hete kussen uit Salou”.

En wij journalisten, geen haar beter dan de marketeers die we onterecht verfoeien, zijn (ook) proppers. Onze variatie op de wet T-shirtcontest is het zoveelste artikel over Amy Winehouse of de zoveelste wedstrijd waar je je persoonsgegevens prijsgeeft om iedere nanoseconde naast een plasma-tv te grijpen.

We zijn de proppers die onze ziel verkopen voor de snelle clicks en pageviews. Sensationele artikels en spectaculaire marketingacties hebben absoluut hun nut. Maar zolang we het nalaten dit te koppelen aan een redactionele lijn die trouw is aan onze identiteit, krijgen we het publiek dat we verdienen. Sprinkhanen die van de ene website naar de andere zwermen.

Als nieuwswebsite wil je geen sprinkhanen, maar mieren. Mieren die een kolonie bouwen op je site. (OK, gedaan met de fauna-metaforen). Je wil een community uitbouwen. Om trouwe bezoekers te hebben die aantrekkelijk zijn voor een adverteerder en daardoor je website commercieel leefbaar maken. Maar we hebben die community ook nodig om de kwaliteit van (online) journalistiek op te krikken.

We staan aan de vooravond van een radicale transformatie van de media en tenzij er de volgende jaren nog snel een zwaar winstgevend businessmodel uit de hemel komt vallen, zal “De Journalist” in de toekomst vooral minder collega’s hebben.

Hij of zij zal meer moeten steunen op een lezerspubliek om gegevens te verzamelen, nieuws te garen en stukken te schrijven. Die doorgedreven crowd-sourcing zal zich heus niet alleen tot de regio-journalistiek beperken.

Als we ons als proppers blijven gedragen die zich alleen bekommeren of bezoekers binnenkomen en genoeg rondklikken (en dat het niet uitmaakt op welke artikels), zullen we nooit die broodnodige community kunnen uitbouwen.

Dat vereist onder meer dat veel van die nieuwssites hun ambities moeten opbergen om hét algemene nieuwsportaal van Vlaanderen te zijn. De toekomst ligt in de niches.

(Overigens zijn de bezoekercijfers van de Vlaamse nieuwssites van die aard dat je eigenlijk alle websites — buiten Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws — moet beschouwen als niche-sites, zeker in het licht van de wereldwijde bezoekercijfers.)

April 16th, 2009  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , ,

≈ Gezocht: huisgenoten

Ik deel op dit moment een appartement met 2 vriendinnen, **INSERT schunnige opmerking**, in de Koning Albertlaan (Gent). (Aan het station, meer bepaald op 7 minuten wandelen van perron 12. Persoonlijk record staat op 3 minuten, al ben ik daar wel een hele dag slecht van geweest.)

Een van hen gaat eind juli echter intrekken bij haar vriend en de andere vriendin verhuist naar een huis dichter bij het centrum.

Ik ben daarom op zoek naar 2 nieuwe mensen. Bij voorkeur mensen met een vaste job van rond de 25.

De maandhuur en kostenforfait per persoon komen op 265 euro. Als ik de andere kosten er bij reken, heb ik in 2008 ongeveer 280 euro per maand betaald. Er is (draadloos) internet van dxadsl (75 gigabyte per maand).

Het is een (dak)appartement (overal vast tapijt) met 2 — vrij ruime* — slaapkamers, 1 kleine slaapkamer, ruime living, apart toilet en badkamer met ligbad/douche, een keuken met elektrisch kookvuur en een berging/bureau’tje. Er is centrale verwarming (die zeer goed werkt).

Als je een persoon bent die zich graag ganse avonden in de eigen kamer verschanst, ga je misschien wel snel het gevoel hebben dat de slaapkamers iets te benepen zijn.

(Persoonlijk vind ik het een voordeel dat mijn bed eens niet staat in dezelfde ruimte waar ik werk of eet. Voordien heb ik altijd op studio’s gewoond.)

De grootste kamer is de living, en dat is ook de plaats die de voorbije jaren zo’n beetje van iedereen hier is geweest op het appartement. Het was nu ook niet precies ‘Friends’, maar je bleef toch regelmatig in de living plakken omdat er interessant volk aanwezig was.

Mensen die interesse hebben, mogen altijd mailen naar stijnf apenstaart gmail punt com.

*Definitie van ruim: Er is plaats voor een 2-persoonsbed, een gewone klerenkast en een bureau. Maar dan gaat je kamer toch al rap vol komen te staan.

April 14th, 2009  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: ,

Filmpjes

Recente items


Over mezelf

Welkom op de persoonlijke website van Stijn F. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Gent en ik werk als journalist voor het financieel-economische weekblad Trends. Ik schrijf voornamelijk over technologie(bedrijven) en supermarkten.

Contact: stijnf apenstaart gmail punt com