≈ “Threats of violence to the editors”

Het Daily Show-interview met CBS-correspondente Lara Logan over de oorlogen in Irak en Afghanistan en het gebrek aan media-aandacht is één van de beste van de afgelopen maanden. The New York Times wijdde er zelfs een artikel aan.

Lara Logan: Generally what I say is, “I’m holding the armor-piercing R.P.G..” It’s aimed at the bureau chief, and if you don’t put my story on the air, I’m going to pull the trigger.

Jon Stewart: So, I guess if you’re giving advice to a young journalism student; you might say threats of violence to the editors?

≈ Bushism voor verfijnde zielen

Tijdens zijn rondreis door het Midden-Oosten vertelt “Still President Bush” het Midden-Oosten dat ze meer dan alleen lippendienst moeten bewijzen aan democratische, lees Westerse, waarden zoals respect, verdraagzaamheid en vrije meningsuiting:

“Too often in the Middle East, politics has consisted of one leader in power and the opposition in jail,” Mr. Bush said in an address to the World Economic Forum here, adding, “The time has come for nations across the Middle East to abandon these practices, and treat their people with the dignity and respect they deserve.”

Voor het Midden-Oosten zal deze speech ongetwijfeld zeer hol en ongeinspireerd hebben geklonken in het licht van Korans die als schietschijven worden gebruikt en Amerikaanse gevangenissen voor terreurverdachten in moslimnaties.

Sommige mensen kennen geen schaamte.

≈ “Still President” Bush golft niet meer

In een online interview met de overigens uitstekende website Politico.com verklaarde President Bush dat hij geen golf meer speelt uit respect voor de Amerikaanse soldaten aan het front: Playing golf during a time of war, just sends the wrong signal.

Een claim die overigens is gelogen; president Bush heeft ondertussen al golf heeft gespeeld. Maar kom, het is geen bedreiging voor zijn top 3 van leugens op het vlak van zijn buitenlands beleid: massavernietigingwapens in Irak, de banden tussen Irak en Al Qaeda en the US doesn’t torture.

Ik heb Keith Olbermann, met een van drukker bekeken duidingsprogramma’s op de Amerikaanse televisie, nog nooit zo boos gezien over de niet golfende Bush (Video):

Sir, to show your solidarity with them, you didn’t give up your presidency? In your own words “solidarity as best as I can” is to stop a game? That is the “best” you can do?

Four thousand Americans give up their lives and your sacrifice was to give up golf! Golf. Not “Gulf” — golf.

Your one, tone-deaf, arrogant, pathetic, embarrassing gesture, and you didn’t even think of it yourself? The great Bushian sacrifice — an Army private loses a leg, a Marine loses half his skull, 4,000 of their brothers and sisters lose their lives — and you lose golf, and they have to pull you off the golf course to get you to just do that?

Ook Jon Stewart heeft een vette kluif aan Bush’s uitspraak (video).

May 17th, 2008  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , , , ,

≈ In Irak zijn zelfs douches dodelijk

Volgens het Amerikaanse persagentschap AP heeft het officiële dodentol van het Amerikaanse leger de kaap van de 4000 gerond. Ongeveer vijf jaar nadat president Bush de overwinning — Mission Accomplished — in de Irak-oorlog heeft uitgeroepen, blijft het slachtofferaantal gestaag aandikken. En dat voor een oorlog die volgens toenmalig minister van Defensie Donald Rumsfeld slechts enkele weken, hoogstens een paar maanden zou duren.

Het officiële dodentol laat overigens de dode (Amerikaanse en internationale) huurlingen, de gesneuvelde Iraakse veiligheidstroepen én de vermoorde burgerslachtoffers buiten beschouwing.

12 van die 4000 officiële doden konden alvast worden vermeden. Ze zijn gestorven aan elektrocutie als gevolg van de slechte elektrische bedrading in de barakken in Irak.

Staff Sgt. Ryanh D. Maseth is een van die twaalf doden. Toen hij begin januari een douche nam in zijn barak werd hij geëlektrocuteerd. Er komt een parlementair onderzoek naar de 12 sterfgevallen.

Zijn familie spant alvast een rechtszaak aan tegen KBR die voor de bouw en het onderhoud van barakken in Irak instaan. KBR is een onderdeel van het concern Halliburton dat nog door vice-president Dick Cheney werd bestuurd.

Het is niet de eerste keer dat KBR in het nieuws komt door nalatigheid, winstbejag en corruptie. Eerder raakte al bekend dat KBR veel te hoge (energie-)facturen doorrekende aan het Pentagon, barakken liet verloederen en bedorven voedsel aan soldaten voorschotelde.

Oh, en vorige week raakte gaf het Pentagon in een officieel rapport schoorvoetend toe dat er geen band bestond tussen Saddam Hoessein en Al Qaeda. Naast de massa-vernietigingswapens, die er niet waren, was dat die andere slam dunk-claim om Irak binnen te vallen.

Er zijn al staatshoofden door veel minder tot aftreden gedwongen.

March 24th, 2008  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , , , , , ,

≈ Incompetent, maar met manieren

De Amerikaanse krant The New York Times heeft een reeks lopen over Irak naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de Amerikaanse invasie. De afleveringen van vandaag staat even stil bij de beslissing om kort na de invasie het volledige Iraakse leger volledig te demobiliseren.

Dat manoeuvre, dat door de toenmalige Amerikaanse gezant Paul Bremer werd bevolen, wordt algemeen aanzien als één van de meest idiote beslissingen. Van de ene dag op de andere kon het Iraakse verzet immers rekenen op een gigantisch reservoir aan getrainde en werkloze soldaten. De Amerikaanse generaals pushten zelf voor een bescheiden zuivering van het Iraakse leger, de grootste Saddam-volgelingen oppakken maar de rest van het leger intact laten, omdat ze anders niet goed wisten hoe ze het land onder de controle zouden kunnen houden.

Maar Bremer werkte de generaals op alle mogelijk manieren tegen en hield ze uit belangrijke vergaderingen. Soms zelfs op redelijk kinderachtige wijze, zoals een generaal die vloekte.

Mr. Slocombe responded that the approach he had presented had been approved by the secretary of defense, according to Colonel Agoglia. Colonel Agoglia said he uttered an expletive and was asked by Mr. Bremer to leave the room.

Ondertussen betaalt het Amerikaanse leger naar schatting 90.000 (ex)-opstandelingen die nu samen met hen vechten tegen andere opstandelingen; een reden voor de relatieve rust in Irak.

March 17th, 2008  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , , ,

≈ “Drive around—not over—archaeological sites.”

Amerikaanse soldaten krijgen sinds kort een spel kaarten mee met raadgevingen hoe ze het erfgoed in Irak moeten beschermen. De voorbeelden van de kaarten, zijn _nogal_ simpel opgesteld: Drive around—not over—archaeological sites.

Het is al erg dat zoiets expliciet moet worden gezegd natuurlijk.

February 16th, 2008  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , , , ,

≈ Iraq me, Dave Petraeus*

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times denkt het Pentagon er aan om generaal Dave Petraeus, de opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in Irak te promoveren tot opperbevelhebber van de Navo-troepen.

Dit zal gegarandeerd aanleiding geven tot waarschijnlijk meerdere licht hagiografische portretten in de binnenlandse en buitenlandse kranten. Dave Petraeus zal daar in worden voorgesteld als een new breed of soldier, een briljante 21ste eeuwse krijgsheer.

Er zijn wel enkele smetten op zijn blazoen. Voor hij opperbevelhebber in Irak werd, was hij daar verantwoordelijk voor de logistieke operaties. Onder zijn bewind zijn de Amerikaanse troepen ongeveer tweehonderdduizend wapens, bestemd voor de Iraakse veiligheidsdiensten, kwijt geraakt. Er is daar een crimineel onderzoek over geopend.

En in zijn bejubelde counter-insurgencymanual schrijft hij dat een overwinning op het (Iraakse) verzet enkel maar kan worden behaald als er evenveel (bezettings)-troepen als verzetsstrijders** zijn en als de burgerbevolking de bezetter steunt. Twee premisses die hij in zijn Irak-strategie uiteindelijk in de wind zal slaan.

Nu, Petraeus heeft inderdaad een klein mirakel verricht in Irak, maar de zelfmoordaanslag van gisteren bewijst hoe fragiel de (relatieve) vrede daar is.

* Enkel fans van The Daily Show zullen deze doorhebben.
** In zijn manual schat Petraeus het aantaal Iraakse verzetsstrijders op 20 à 25 per 1000 burgers. Petraeus had belange niet genoeg mankracht om dat ratio met zijn Amerikaanse troepen te halen.

January 22nd, 2008  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , ,

≈ If you can’t beat them, pay them

Sinds deze zomer betaalt het Amerikaanse leger grote delen van het Iraakse verzet die zich voordien samen met Al Qaeda altijd tegen de Amerikanen hadden gekeerd. Met als resultaat dat het geweld (tegen Amerikaanse soldaten) in Irak gevoelig is gedaald.

The Surge. Several retired US military officers explained in an interview on NPR yesterday that the success of the surge is economic, not military. The US pays the 70,000-80,000 fighters better than the tribal elders and al Qaida. Al Qaida tends to pay based on piece work – per operation — whereas the US has put the tribal youth on salary. Retired General McCaffrey is quoted as saying at $10 per day per fighter the US can pay that indefinitely.

The payments began in May and the attacks declined shortly thereafter for the first time in three years. In this interpretation, it appears the US won the bidding war in a labor auction in a depressed economy where unemployment is about 50%. That at least makes sense in tying together all the other explanations.

Via Foreign Policy.

Edit: Ik heb vlug eens gegoogeld naar de dagelijkse gage van de huurlingen van Blackwater. Na de doortocht van orkaan Katrina rekende Blackwater ongeveer 950 dollar per dag en per man aan om haar huurlingen in het rampgebied in te zetten. Voor de operaties in Irak, onder meer bescherming van diplomaten, rekent Blackwater per huurling dagelijks ongeveer 1.200 dollar aan.

Een vergelijking tussen die twee groepen is natuurlijk compleet unfair. Maar in de context dat Bush en zijn regering na de invasie van Irak de heropbouw compleet hebben verknoeid, is het afkopen van je “economische” vijanden iets wat nooit had mogen gebeuren. Bij de heropbouw in Irak zijn er miljarden dollars verspild. Noch de infrastructuur, noch de economie zijn overigens al hersteld van de invasie.

January 10th, 2008  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , , , ,

≈ De 2592 ‘officiële’ slachtoffers in Irak, voor 2007

In Irak stierven het voorbije jaar 2592 mensen, in uniform. Dat officiële dodentol omvat de slachtoffers van de Amerikaanse en andere coalitietroepen, en de Iraakse veiligheidsdiensten. In The New York Times is dat dodenaantal in een infografiek gegoten waar onder meer de doodsoorzaak zoals een zelfmoordaanslag en het lidmaatschap zijn gevisualiseerd.

January 6th, 2008  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , , ,

Valerie Plame: Bush Didn’t Keep Word, In Her First Interview, Former CIA Officer Speaks To Katie Couric – CBS News

Valerie Plame geeft vandaag een interview aan het CBS-nieuwsprogramma’60 Minutes’. Enkele kabinetsmedewerkers van het Witte Huis lekten, naar alle waarschijnlijkheid, op aangeven van topadviseur Karl Rove dat Valerie Plame een undercoveragente van de CIA was. Daarmee probeerden ze haar man te beschadigen die openlijk Bush’ claim van massavernietigingswapens in Irak in twijfel had getrokken. Plame zou actief geweest in de pogingen om Iran van een nucleair wapen af te houden.

October 21st, 2007  |  Published in ≈ Terzijdes
Tags: , , , ,

Filmpjes

Recente items


Over mezelf

Welkom op de persoonlijke website van Stijn F. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Gent en ik werk als journalist voor het financieel-economische weekblad Trends. Ik schrijf voornamelijk over technologie(bedrijven) en supermarkten.

Contact: stijnf apenstaart gmail punt com